Zoekresultaten

18 februari 2022

Hersenonderzoek: hoe mensen met de ziekte van Parkinson beter kunnen lopen

Radboud-studie naar hersengebieden die de taak van de defecte ‘automatische piloot’ overnemen.

Lees verder

18 februari 2022

Save the date: Libra-Webinar Chronische Pijn op 21 april 2022

Pijnklachten hebben veel invloed op het dagelijks functioneren van mensen, zeker als die klachten chronisch van aard zijn.

Lees verder

18 februari 2022

Platform met creatieve loopstrategieën voor patiënten met Parkinson

Het Radboudumc lanceerde op 15 februari een platform met uitleg over verschillende loopstrategieën voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Lees verder

17 februari 2022

FBZ zet alsnog handtekening onder akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

De achterban van FBZ heeft afgelopen weken met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2021-2022.

Lees verder

31 januari 2022

Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang

in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Lees verder

24 januari 2022

FBZ in beraad over onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Tijdens een extra overleg op 20 januari tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vier zorgvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben partijen intensief met elkaar gesproken om uit de cao-impasse te komen.

Lees verder

13 december 2021

Herziening multidisciplinaire richtlijn Multiple Sclerose (MS)

In Nederland hebben ruim 25.000 mensen MS

Lees verder

07 december 2021

Deelname Reade aan studie naar ruggenmergstimulatie bij dwarslaesiepatiënten

Reade gaat deelnemen aan Up-LIFT.

Lees verder

30 november 2021

Vierde onderhandelingsronde Cao ziekenhuizen:

vakbonden en werkgevers nog mijlenver uiteen.

Lees verder

30 november 2021

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe Cao UMC

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC.

Lees verder