min-vws.jpg
31 januari 2022

Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang

in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Over hoe te werken met de Wet zorg en dwang (Wzd) verscheen deze week een nieuwe handreiking. Deze beschrijft hoe ziekenhuizen en revalidatiecentra de Wzd moeten toepassen.

De handreiking kan helpen als patiƫnten met dementie of een verstandelijke beperking vanuit het verpleeghuis of de eigen woning in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen. De nieuwe handreiking omschrijft hoe het ziekenhuis of het revalidatiecentrum het al bestaande zorgplan, waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, van een nieuwe patiƫnt moet toepassen.

Lees meer