Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel van de revalidatiefysiotherapeut is gebaseerd op het algemene profiel fysiotherapie van het KNGF. Het bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude. Vanaf juni 2023 is het nieuwe beroepsprofiel van de revalidatiefysiotherapeut vastgesteld.

Kwaliteitsregister

In het basisregister Algemeen Fysiotherapeut van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL staan de meeste revalidatiefysiotherapeuten geregistreerd. De meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie vind je in het beleidsdocument op de website van KRF NL.

  • KRF NL is hét nieuwe kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland.

    Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, kwaliteit borgt en transparant maakt. Voor patiënten, scholingsaanbieders, specialisten en verwijzers.

  • Website KRF NL
  • Opleidingen
  • Beleidsdocument KRF NL