Zoekresultaten

24 januari 2022

FBZ in beraad over onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Tijdens een extra overleg op 20 januari tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vier zorgvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben partijen intensief met elkaar gesproken om uit de cao-impasse te komen.

Lees verder

13 december 2021

Herziening multidisciplinaire richtlijn Multiple Sclerose (MS)

In Nederland hebben ruim 25.000 mensen MS

Lees verder

07 december 2021

Deelname Reade aan studie naar ruggenmergstimulatie bij dwarslaesiepatiënten

Reade gaat deelnemen aan Up-LIFT.

Lees verder

30 november 2021

Vierde onderhandelingsronde Cao ziekenhuizen:

vakbonden en werkgevers nog mijlenver uiteen.

Lees verder

30 november 2021

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe Cao UMC

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC.

Lees verder

26 november 2021

Anna Schmidt

Penningmeester - Anna Schmidt

Lees verder

26 november 2021

Erik Prinsen

Voorzitter - Erik Prinsen

Lees verder

19 november 2021

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komende jaar, inclusief de begroting. Uiteraard word je tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd.

Lees verder

05 oktober 2021

Cao UMC: FBZ start voorbereidingen zondagsdienst

Zondagsdienst op dinsdag 26 oktober 2021

Lees verder

27 september 2021

FBZ wijst eindbod Cao UMC af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC.

Lees verder