nvrf-logo-knip.jpg
30 november 2022

Algemene Ledenvergadering op 14 december 2022

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komende jaar, inclusief de begroting. Uiteraard word je tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd.

De laaste Algemene Ledenvergadering was op woensdag 14 december 2022. Het jaarplan 2023 kun je, na inloggen, bovenaan deze pagina dowloaden.