19 november 2021

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komende jaar, inclusief de begroting. Uiteraard word je tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd.

Op 18 november 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden

Het jaarplan 2022 kun je, na inloggen, hiernaast downloaden of inzien.