21 juni 2021

Doelen voor 2021

De NVRF wil haar doelen met en voor haar leden bereiken. De doelen die voor 2021 gesteld zijn, staan in het jaarplan van 2021 beschreven.

Leden kunnen na inloggen het jaarplan 2021 downloaden.