web-kngf---5nov21--024--mcklin-fotografie.jpg
21 juni 2021

Leerstoelen revalidatiegeneeskunde in Nederland

Voor de verdere professionalisering van het vakgebied zijn er 24 leerstoelen ontwikkeld. Zie onderstaande staande lijst voor de betreffende leerstoelen en hun expertise.

Leerstoelen Revalidatie

 • Prof. dr. G. (Gert) Kwakkel
  Fysiotherapeut, hoogleraar revalidatie
  VU Medisch Centrum Amsterdam
  Expertise: neurorevalidatie
 • Prof. dr. C.P. (Cees) van der Schans
  Fysiotherapeut. Lector Transparante Zorgverlening
  Hanzehogeschool Groningen
 • Prof. dr. M.F. (Michiel) Reneman
  Fysiotherapeut, hoogleraar revalidatie
  UMCG Groningen
  Expertise: pijnrevalidatie en arbeid
 • Prof. R.J.E.M. (Rob) Smeets 
  Stichting Revalidatie Limburg en UMC Maastricht
  Expertise: revalidatie bij chronische pijn
 • Prof. dr. J. (Jules) Becher 
  VU Medisch Centrum Amsterdam
  Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde
 • Prof. dr. G.M. Ribbers 
  Bijzonder hoogleraar neurorevalidatie
  Erasmus MC Rotterdam
 • Prof. dr. P.U. (Pieter) Dijkstra
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  UMCG Groningen
  Expertise: onderzoeksmethodologie
 • Prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  UMCG Groningen, i.h.b. dwarslaesierevalidatie
 • Prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
  Hoogleraar revalidatie/revalidatiegeneeskunde
  UMCG Groningen
  Expertise: amputatie en prothesiologie onderste extremiteit; Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), fantoompijn, lage rugpijn
 • Prof. dr. J. (Joost) Dekker
  VU Amsterdam
  Expertise: revalidatie bij aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • Prof. dr. C.K. (Corry) van der Sluis
  Hoogleraar revalidatie
  UMCG Groningen
  Expertise: arm- en handrevalidatie, prothesiologie bovenste extremiteit
 • Prof. dr. J. (Jeanine) Verbunt
  Hoogleraar revalidatie
  Universiteit Maastricht.
  Expertise: chronische pijn revalidatie.
 • Prof. dr. F (Frans) Nollet
  Hoogleraar revalidatie
  Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Prof. dr. (Sander) Geurts
  Hoogleraar revalidatie
  UMC St. Radboud Nijmegen.
 • Prof. dr. CAM (Coen) van Bennekom
  Bijzonder hoogleraar arbeid en revalidatie in het bijzonder bij mensen met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
  AMC – Coronelinstituut Amsterdam
  Expertise: cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Prof.dr.ir. H.J. Hermens
  Hoogleraar revalidatie Telemedicine
  Universiteit Twente
  Expertise remote monitoring & treatment. 
 • Prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten
  Hoogleraar revalidatie
  Universiteit Twente
  Expertise: Technology supported cognitive training for rehabilitation
 • Prof. dr. J.S (Hans) Rietman
  Hoogleraar Rehabilitation en Technology
  Universiteit Twente
 • Prof. dr. A (Annie) Visser-Meily
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie
 • Prof. dr. H.J. (Henk) Stam
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  Erasmus MC Rotterdam
 • Prof. dr. T.P.M (Thea) Vliet Vlieland
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  LUMC Leiden
 • Prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers
  Hoogleraar revalidatiegeneeskunde
  Maastricht UMC+
 • Prof. Dr. G. (Geert) van Hove
  Bijzonder hoogleraar Disability Studies
  Amsterdam UMC, Locatie VUmc
 • Prof.dr. J.H. (Jaap) Buurke
  Hoogleraar Technology Supported Human Movement Analysis
  Universiteit Twente
  Expertise: de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van innovatieve bewegingsanalysetechnieken in complexe dagelijkse situaties.