web-kngf---5nov21--041--mcklin-fotografie.jpg
21 juni 2021

Innovatieprogramma Revalidatie

Innovatie in de revalidatiesector werd tot 31 december 2008 gefinancierd vanuit de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Op 31 december 2008 kwam een eind aan de WBMV.

Gelukkig ziet het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de noodzaak van innovatiegelden voor de sector. ZonMw en Revalidatie Nederland kregen daardoor de mogelijkheid om het Innovatieprogramma Revalidatie op te zetten. Het programma dat sinds 2009 loopt, heeft geleid tot implementatie van veertien innovaties en ontwikkeling van 35 nieuwe innovaties. Ook Revalidatie Kennisnet is in dit programma ontwikkeld.