web-kngf---5nov21--024--mcklin-fotografie.jpg
21 juni 2021

Samenwerkingen

De NVRF werkt met diverse stakeholders intensief samen. Hieronder de belangrijkste:

VRA

De NVRF werkt op de relevante thema’s samen met de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA). Dit uit zich onder andere in het gezamenlijk uitvoeren van een pilot, waar je op de pagina Pilot VRA meer over kunt lezen. Daarnaast wordt de NVRF betrokken bij richtlijnen voor aandoeningen waarin de revalidatiefysiotherapie een belangrijke rol heeft.

KNGF

Ook werken we intensief samen met het KNGF. De voorzitter van de NVRF is aanwezig bij het voorzittersoverleg van de beroepsinhoudelijke verenigingen met het bestuur van het KNGF. Ook is de voorzitter van de NVRF onderdeel van de werkgroep VPBI waarin de positie van de beroepsinhoudelijke verenigingen binnen het KNGF verbeterd wordt.

KWIEK

Ten slotte vindt er ook periodiek overleg plaats tussen de voorzitters van de beroepsinhoudelijke verenigingen die binnen de intramurale fysiotherapie werken, het zogenaamde KWIEK-overleg. Bij deze overleggen worden overstijgende thema’s besproken die voor al deze beroepsinhoudelijke verenigingen relevant zijn. Ook organiseert het KWIEK-verband op de Dag van de Fysiotherapie verschillende sessies die voor de intramurale fysiotherapeut relevant zijn.

De BI's die, naast de NVRF, deelnemen aan het KWIEK-overleg zijn: