fpdec2021-jan2022_cover.jpg
22 februari 2022

Extracorporale Shockwave Therapie en spasticiteit

Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) is bij peesletsels een frequent toegepaste, effectieve behandelmethode in de eerste lijn.

ESWT lijkt ook effectief te zijn bij patiënten met spasticiteit na NAH.

Bas van der Weg en Ivo Pape beschrijven wat het fenomeen ‘spasticiteit’ is, wat de huidige behandelopties zijn en de achtergrond & mogelijke voor- en nadelen van ESWT aan de hand van een casus en op basis van de beschikbare literatuur.

Deze casus is te vinden in FysioPraxis.