parkinson-loopstrategieen.jpg
13 september 2021

Mensen met Parkinson kunnen baat hebben bij zeven loopstrategieën

Mensen met Parkinson, die moeite hebben met lopen, kunnen verschillende strategieën gebruiken om het lopen te verbeteren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat veel mensen nog nooit van deze strategieën hebben gehoord of ze hebben uitgeprobeerd.

Uit de studie, nu gepubliceerd in Neurology, komt ook naar voren dat hoe goed verschillende compensatiestrategieën werken, afhangt van de context waarin ze worden gebruikt, zoals binnen of buiten en onder tijdsdruk of niet.

Lees hier verder.