05 oktober 2021

Cao UMC: FBZ start voorbereidingen zondagsdienst

Zondagsdienst op dinsdag 26 oktober 2021

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat betekent dat wij een zondagsdienst gaan voorbereiden. Deze vindt plaats op dinsdag 26 oktober 2021. FBZ roept aangesloten zorgprofessionals op om ook deel te nemen aan deze zondagsdienst.

Vorige week liet de FBZ de NFU weten niet in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Een meerderheid van de leden heeft tegen het eindbod van de NFU gestemd. Ook is de FBZ zeer ontstemd over het feit dat de NFU een cao-akkoord sloot met slechts één vakbond, de verpleegkundigenvakbond NU’91, en daarmee de verhoudingen op de werkvloer op scherp heeft gezet. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld.

Lees hier verder.