25 januari 2021

Verloop van MS beter voorspellen met hersennetwerk metingen

Mensen met multiple sclerose (MS) hebben veel onzekerheid over het verloop van hun ziekte.

Magnetoencephalografie (MEG)

Daarom proberen onderzoekers zogenoemde markers te vinden om de achteruitgang beter te voorspellen. Ilse Nauta en collega’s onderzochten magnetoencephalografie (MEG), een hersenscan die onderzoekt hoe de communicatie tussen hersengebieden verloopt. Zij zagen dat MEG-metingen kunnen voorspellen hoe mensen met MS zich cognitief ontwikkelen over tijd.

Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Multiple Sclerosis.

Lees hier verder