29 oktober 2020

Ontwikkeling Minimale Dataset – NAH

Er bestaan veel verschillende meetinstrumenten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Om dataverzameling bij deze groep te stroomlijnen ontwikkelt het EHL een NAH-specifieke Minimale Dataset (MDS-NAH), een verzameling van bestaande vragenlijsten die de huidige status van een persoon met hersenletsel op een beknopte wijze in kaart brengt.

De MDS-NAH is gratis te downloaden

Nadat de inhoud van de MDS-NAH werd bepaald door het expertpanel in een Delphi-studie, is deze nu ook getest op bruikbaarheid in de klinische praktijk. Uit dit feasibility-onderzoek bleek dat de MDS-NAH een veelbelovende tool is voor gebruik in een klinische setting. Er kwamen ook een aantal verbeterpunten aan het licht die, waar mogelijk, zijn aangepast.

Het open access artikel van Anne-Fleur DomensinoJolanda van HaastregtIeke WinkensCoen van Bennekom en Caroline van Heugten leest u hier.

De MDS-NAH is gratis te downloaden van de website.