20 november 2020

Terugblik op KNGF ALV van 18 november

Afgelopen dinsdag ontvingen jullie een Nieuwsflits van de NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFG en NVFK. In deze Nieuwsflits werd een motie voor de ALV van het KNGF onder jullie aandacht gebracht met een stemadvies.

Uit reacties van leden begrijpen we, dat leden zich overvallen voelen en dat er veel vragen zijn over dit onderwerp.

Allereerst is het goed om te weten, dat deze motie is ingediend door meer dan 65 individuele leden van het KNGF die getekend hebben op persoonlijke titel. De indiener, Igor Tak, is in dit geval de boodschapper, de spreekbuis, van deze 65 leden.

Deze motie kwam voor de ALV onder ogen van de besturen van de Beroepsinhoudelijke verenigingen. Het was niet de bedoeling om jullie daarmee te overvallen. Maar de inhoud vonden we zo belangrijk, dat we, om een zorgvuldige afweging van jullie als leden mogelijk te maken, ervoor gekozen hebben om dit met alle BI-leden te delen voor dat de vergadering plaatsvond. Dat is ook onze verantwoordelijkheid als besturen. Daarbij is ook een advies gegeven, zoals dat van een bestuur van een BI verwacht mag worden. Dit advies van bovenstaande BI-besturen is te lezen in de nieuwsflits van afgelopen dinsdag.

Inmiddels heeft de ALV grotendeels plaatsgevonden. De procedure rond deze motie is half afgerond. De ALV heeft besloten om te gaan stemmen over deze motie met 664 stemmen voor, 466 stemmen tegen en 43 blanco stemmen. De voorzitter van het KNGF heeft de vergadering geschorst tot 9 december om een preadvies over de motie te formuleren. Dan zal de vergadering vervolgd worden en het KNGF zal jullie informeren over het vervolg op 9 december.

We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn. Voor verdere vragen kunnen jullie terecht bij de eigen BI.

Met vriendelijke groet,

De besturen van NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFG en NVFK