27 november 2020

Grote subsidie ter preventie van cognitieve- én werkproblemen bij mensen met MS

Ongeveer de helft van de mensen met MS krijgt te maken met cognitieve problemen en twee-derde van de mensen met MS wordt binnen vijf jaar na de diagnose arbeidsongeschikt verklaard.

Don’t be late!

Deze problemen hebben grote gevolgen voor de mensen met MS en voor hun deelname aan de maatschappij. Door een preventieve behandeling aan te bieden kunnen cognitieve- en werkproblemen worden voorkomen, of uitgesteld. Dit is het onderzoeksdoel van het team Don’t be late! (Wees op tijd!) onder leiding van neurowetenschapper Hanneke Hulst. Zij hebben onlangs een subsidie van 1,6 miljoen euro gekregen via de Nationale Wetenschapsagenda van NWO.

Lees hier verder.