07 juli 2020

Voortgang project Dwarslaesie in beweging met hologrammen

Na het winnen van de Medische Inspirator prijs in november 2019 voor het ZonMw project ‘Dwarslaesie in beweging met hologrammen’ is er al veel gebeurd!

Eerste ’experience’ met de nieuwste Hololens 2

Het project is in februari 2020 van start gegaan binnen De Hoogstraat Revalidatie. Meerdere revalidanten en medewerkers hebben inmiddels hun eerste ’experience’ met de nieuwste Hololens 2 gehad en zijn hierover uitgebreid geïnterviewd.  Alle informatie is verwerkt en de ideeën worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van zowel een informatiemodule als de beweeggames.

Lees hier verder