07 december 2020

Samenwerking leidt tot eenheid in al zijn verscheidenheid

Let op! Wil je stemmen? Aanmelden voor 8 december 12.00 uur!

Beste leden,

Inmiddels hebben zeven BI’s de leden uitvoerig geïnformeerd over de aanleiding en de redenen die geleid hebben tot het advies om de motie van wantrouwen van Igor Tak en 70 andere leden te steunen. In deze Nieuwsflits houden we het kort en vatten we samen, waar onze mening op is gebaseerd.

Daarnaast dienen alle aanwezige leden hun stem uit te brengen, ook als je in de veronderstelling bent, dit al op 18 november te hebben gedaan. Iedereen dient zich opnieuw aan te melden en opnieuw te stemmen.

De motie

De motie vraagt uiteindelijk twee besluiten van de algemene ledenvergadering (ALV):

 1. De heer Henk Jansen met onmiddellijke ingang te schorsen in zijn functie als bestuurslid van het KNGF.
 2. Conform reglement binnen 3 maanden volgende op deze schorsing een Algemene Leden Vergadering uit te schrijven ten behoeve van definitieve besluitvorming.

Punt 2 leidt ertoe, dat er een correcte ontslagprocedure wordt gevolgd. Hoe het zover is gekomen, is in voorgaande Nieuwsflitsen uitgebreid toegelicht.

Wat het KNGF heeft bereikt

Het KNGF heeft veel bereikt op het gebied van kwaliteit en service voor alle fysiotherapeuten, inclusief gespecialiseerde fysiotherapeuten.
Daar zijn onze standpunten ook niet op gericht.

Waar zit de pijn bij de BI’s

De pijn van de BI’s, en daarmee de specialisten fysiotherapie, zit hem op de portefeuille belangenbehartiging, de portefeuille van Henk Jansen. Wij hebben grote bewondering voor bestuurder Henk Jansen om zijn bevlogenheid, passie, toegankelijkheid en de inspanningen die hij heeft verricht om de kloof tussen de leden en de vereniging kleiner te maken.

Desondanks ondervinden de BI’s schade als het gaat om de positionering en het toekomstbestendig maken van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Gespecialiseerde fysiotherapeuten onderscheiden zich op basis van hun genoten scholing en zijn dus vóór differentiatie op basis van kwaliteit en extra competenties. Door uitspraken te doen, waarmee differentiatie wordt geremd, worden niet alleen praktijken die zich willen onderscheiden, maar dus ook gespecialiseerde fysiotherapeuten niet vertegenwoordigd in de belangenbehartiging. Daarmee gaat hij voorbij aan onze waarde om vanuit de kwaliteit en inhoud met stakeholders te overleggen en hij negeert de verenigingsdemocratie door de uitspraken die hij op Facebook heeft gedaan.

Waar staan de zeven BI’s voor?

Een toekomstbestendig beleid, waarbij de specialist fysiotherapeut een duidelijke positie krijgt in het zorglandschap door:

 • Samenwerking vanuit inhoudelijke gedrevenheid;
 • Juiste zorg op de juiste plaats door de juiste fysiotherapeut;
 • Stimuleren van specialisatie om het vak naar een hoger plan te krijgen;
 • Gesprekken met zorgverzekeraars en beleidsmakers voeren vanuit de inhoud waarin gezamenlijke belangen verkend en verenigd worden;

Onafhankelijke borging van kwaliteit op basis van kaders opgesteld door de beroepsgroep.

Hoe kunnen we dit bereiken?

 • Met belangenbehartiging waarbij de inhoud leidend is;
 • Met belangenbehartiging die appelleert aan de kracht van verscheidenheid;
 • Met belangenbehartiging die het belang van de algemeen fysiotherapeut en specialist met elkaar weet te verbinden;
 • Met belangenbehartiging die uitdraagt dat het naast elkaar bestaan van de algemeen fysiotherapeut en specialist noodzakelijk is voor het toekomst bestendig maken van de fysiotherapie;
 • Met belangenbehartiging die binnen ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ fysiotherapeuten in hun kracht zet door het belang van verschillende expertises te onderstrepen en in te zetten;
 • Met belangenbehartiging die zich volledig richt op een samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie;
 • Met belangenbehartiging die de belangen van zorgverzekeraars, beleidsmakers en zorgprofessionals effectief weet te verenigen.
 • Met belangenbehartiging die de verenigingsdemocratie respecteert en binnen de grenzen hiervan blijft.

Laat je stem horen op 9 december. Als je voor eenheid en samenwerking bent, raden we je aan om voor de motie te stemmen.

Meld je aan, vóór 8 december 12.00 uur, via de link in jouw persoonlijke uitnodiging! 

De besturen van NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVRF, NVFK en NVFG