14 december 2020

Nieuwe richtlijn: amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit

Jaarlijks krijgen 3300 mensen een beenamputatie. Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij prothesevoorziening en revalidatie.

Initiatief van de VRA

Deze richtlijn geeft aanbevelingen over prothesevoorziening en (post)operatieve behandeling, zoals looptraining, behandeling van fantoompijn en psychosociale ondersteuning. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), samen met een multidisciplinaire werkgroep.

Namens KNGF, NVRF en NVZF heeft Dr. Erik Prinsen actief bijgedragen aan de totstandkoming en was ook Dr. Ruud Leijendekkers betrokken. Je vindt de richtlijn op het KNGF Kennisplatform. De belangrijkste informatie voor jou als fysiotherapeut hebben we ook alvast voor je samengevat.