15 december 2020

Bouwen aan een goede samenwerking

Woensdagavond 9 december was een historische avond in de geschiedenis van het KNGF. Er is, door middel van stemming, een besluit genomen en dit kan worden gezien als een mooi voorbeeld van verenigingsdemocratie.

Standpunten

Helaas is naderhand gebleken dat er, door technische problemen, een onvolledige uitslag is weergegeven. Er is tijdens de ALV echter al veel gezegd door zowel Henk Jansen als het KNGF bestuur, waar we mee vooruit kunnen.

We willen Henk en het volledige KNGF bestuur dan ook bedanken voor de heldere meningen die weergegeven werden voorafgaand aan de stemming. Henk en het KNGF bestuur staan:

  • vóór samenwerking KNGF en SKF op korte termijn;
  • vóór kwaliteitsverbetering én differentiatie;
  • vóór stimulerende praktijkomgeving met differentiatie in praktijken;
  • vóór het overeind houden van het verbijzonderde tarief

Stimulerende Praktijk Omgeving (SPO)

De BI’s staan voor samenwerking en we zijn blij dat het KNGF dit nu ook duidelijk aangegeven heeft. Door de heldere meningen te horen van het KNGF-bestuur is duidelijk geworden waar we als beroepsgroep staan. We willen samen een sterke beroepsgroep zijn in samenwerking met SKF. Hierover zijn zowel het KNGF-bestuur als de bestuurders van de BI’s het eens. Als eenheid optrekken is absoluut noodzakelijk om de beroepsgroep een goede positie in het zorgveld te geven. Vanuit daar kunnen we gaan bouwen aan een goede samenwerking die de beroepsvereniging versterkt.

Zoals ook benoemd door Henk Jansen voorafgaande aan de stemming, moet de Stimulerende Praktijk Omgeving (SPO) door het KNGF samen met het SKF verder ontwikkeld worden en zijn transparantie en differentiatie hierin belangrijk. Gezamenlijk kunnen we vervolgens werken aan een verbetering van kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek.

Logischerwijs willen de BI’s zich, net als het KNGF, volledig inzetten voor een tarief dat is gebaseerd op werkelijk geleverde inspanning en kwaliteit. Natuurlijk moet er een marktconform salaris komen met goede secundaire voorwaarden, zodat fysiotherapeut in de toekomst ook een aantrekkelijk beroep blijft.

Overleg en samenwerking

Wij waarderen de uitgestoken hand van de voorzitter van het KNGF bij de afsluiting van de ALV en nemen deze hand van harte aan om samen het overleg hierover aan te gaan.

Het onderwerp ‘samenwerking’ zal zich daarbij niet beperken tot KNGF-BI. BI’s zullen ook zelf binnen de eigen gelederen de samenwerking binnen onze beroepsgroep verder oppakken.

We sluiten graag af met het statement van Brechtus Engelsma: ‘In het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben we elke fysiotherapeut nodig’.

De besturen van de BI’s,
NVMT, NVFS, NVRF, NFP, NVFB, NVFK, NVFG