Zoekresultaten

26 november 2021

Anna Schmidt

Penningmeester - Anna Schmidt

Lees verder

26 november 2021

Erik Prinsen

Voorzitter - Erik Prinsen

Lees verder

05 oktober 2021

Cao UMC: FBZ start voorbereidingen zondagsdienst

Zondagsdienst op dinsdag 26 oktober 2021

Lees verder

27 september 2021

FBZ wijst eindbod Cao UMC af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC.

Lees verder

24 september 2021

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek

De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in het teken van duurzame inzetbaarheid, zoals het maken van heldere cao-afspraken over vitaliteitsbeleid, werkdruk en roosters.

Lees verder

24 september 2021

NFU sluit Cao UMC met enkel NU’91

Deze brief stuurden werknemersorganisaties FBZ, LAD, FNV en CNV op 17 september naar de NFU:

Lees verder

13 september 2021

Lancering Netwerk Kind & NAH+

Met de lancering van dit nieuwe netwerk wordt een volgende stap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH.

Lees verder

13 september 2021

Mensen met Parkinson kunnen baat hebben bij zeven loopstrategieën

Mensen met Parkinson, die moeite hebben met lopen, kunnen verschillende strategieën gebruiken om het lopen te verbeteren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat veel mensen nog nooit van deze strategieën hebben gehoord of ze hebben uitgeprobeerd.

Lees verder

09 september 2021

Ledenraadpleging over NFU-eindbod Cao UMC

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU een eindbod gedaan voor een Cao UMC 2022-2024.

Lees verder

26 augustus 2021

Update: Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben een ultimatumbrief gestuurd naar werkgeversorganisatie NFU. De NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen.

Lees verder