Zoekresultaten

28 februari 2022

Ontwikkeling handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

Juiste zorg op de juiste plek is voor iedere patiënt belangrijk. Zo ook voor mensen met een beroerte of niet-aangeboren hersenletsel. De chronische zorg die verleend wordt buiten zorginstellingen voor patiënten met hersenletsel kent veel uitdagingen.

Lees verder

22 februari 2022

Extracorporale Shockwave Therapie en spasticiteit

Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) is bij peesletsels een frequent toegepaste, effectieve behandelmethode in de eerste lijn.

Lees verder

22 februari 2022

Zorgadvies Traject Post Commotioneel Syndroom

Op de website van de VRA is informatie beschikbaar over het advies aan het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat volgt uit het Zorgadvies Traject (ZAT) PCS.

Lees verder

21 februari 2022

Beroepsprofiel Revalidatiefysiotherapeut

We zijn gestart met het herschrijven van het beroepsprofiel voor de revalidatiefysiotherapeut.

Lees verder

21 februari 2022

Oproep FBZ: doe mee aan het pensioenpanel en vul af en toe een poll in

Bouw jij pensioen op bij PFZW en ben je bereid mee te denken over wat nodig is voor een goed pensioen voor zorgprofessionals?

Lees verder

18 februari 2022

Hersenonderzoek: hoe mensen met de ziekte van Parkinson beter kunnen lopen

Radboud-studie naar hersengebieden die de taak van de defecte ‘automatische piloot’ overnemen.

Lees verder

18 februari 2022

Save the date: Libra-Webinar Chronische Pijn op 21 april 2022

Pijnklachten hebben veel invloed op het dagelijks functioneren van mensen, zeker als die klachten chronisch van aard zijn.

Lees verder

18 februari 2022

Platform met creatieve loopstrategieën voor patiënten met Parkinson

Het Radboudumc lanceerde op 15 februari een platform met uitleg over verschillende loopstrategieën voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Lees verder

17 februari 2022

FBZ zet alsnog handtekening onder akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

De achterban van FBZ heeft afgelopen weken met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2021-2022.

Lees verder

31 januari 2022

Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang

in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Lees verder