web-kngf---5nov21--015--mcklin-fotografie.jpg
21 juni 2021

Stimuleringsprogramma's Revalidatieonderzoek

Het revalidatieonderzoek in Nederland moet gestimuleerd worden en onderdeel uitmaken van medische faculteiten. Tot dit advies kwam de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) in 1997. Kenmerkend voor het revalidatieonderzoeksterrein was dat veel ontwikkelingen tegelijkertijd en versnipperd plaatsvonden. Meer afstemming en coördinatie in het onderzoek was gewenst.

Eerste Stimuleringsprogramma Revalidatie-onderzoek

Binnen de revalidatiezorg zijn veel onderzoeksinitiatieven in 1998 samengebracht in het Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek. Het eerste programma, dat liep tot 2005, heeft geresulteerd in 75 onderzoeksprojecten en de benoeming van acht hoogleraren revalidatiegeneeskunde. Het Ministerie van VWS, de leden van Revalidatie Nederland, NWO, ZonMw, het Revalidatiefonds en het Ministerie van OC&W hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd om dit programma te realiseren.

Tweede programma

In het tweede programma Revalidatieonderzoek, dat werd uitgevoerd van 2006 tot 2011, zijn zes onderzoeksprogramma’s verder uitgewerkt. Revalidatie Nederland, ZonMW en diverse fondsen werkten mee aan dit tweede onderzoeksprogramma. Resultaten van het tweede programma staan beschreven in het artikel de oogst van het IIe Programma revalidatieonderzoek in het Revalidatiemagazine.

Derde programma

Het derde programma van het Revalidatieonderzoek loopt sinds 2013. In dit derde onderzoeksprogramma ligt het effect van revalidatie-interventies, gezien vanuit patiënten. Deelnemers aan het onderzoeksprogramma zijn Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Fonds NutsOhra, het Revalidatiefonds en het Johanna KinderFonds (JKF) / Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting (KFA).

De projecten die binnen dit programma lopen zijn:

  • CARE4BRAIN: personalized CAREgiver and patient support in rehabilitation FOR patients with acquired BRAIN Deficits.
  • Co-creation at hand: The road to independence
  • Families Focus on Future

Meer informatie over het derde programma kunt u vinden op de website van ZonMw.