web-kngf---5nov21--057--mcklin-fotografie.jpg
21 juni 2021

KNGF Programma intramuraal

Binnen het KNGF kennen wij het programma Intramuraal. De looptijd van dit programma is t/m 2021. Doel is het optimaal profileren en positioneren van de ‘intramuraal werkzame fysiotherapeut’ binnen de keten en netwerken, gegeven de relevante ontwikkelingen en context.

Programma 2019


Strategie
De strategie om het doel van het programma te behalen is:

 • Het formuleren van de rol van de intramuraal werkzame fysiotherapeut en visie op het vak ‘intramurale fysiotherapie’
 • Het aanbod aan opleidingen/competenties en kwaliteitsmiddelen inzichtelijk maken en bij ontbreken hiervan ontwikkelen
 • Het aantonen van de meerwaarde van intramurale fysiotherapie door het ontsluiten van wetenschappelijke literatuur, het publiceren van factsheets, best practices en verrichten van onderzoek
 • Het ontwikkelen van tools/toolkits om de aangetoonde meerwaarde in de praktijk te kunnen brengen
 • Het realiseren van een sluitende vorm van bekostiging
   

Projecten
De volgende projecten geven invulling aan het bereiken van het doel middels geformuleerde strategie:

 1. Perioperatieve persoonsgerichte netwerkzorg – BIBO/Health Deal
 2. Visietraject ziekenhuisfysiotherapie
 3. Statement paper & factsheet ziekenhuisfysiotherapie
 4. CVA-netwerken
 5. KRF in de 2e en 3e lijn
 6. Meerwaarde fysiotherapie in de langdurige zorg

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Bouwien Douwes, programmamanager Intramuraal via [email protected].