ataxie-vereniging.jpg
25 november 2022

Ataxie: balans uit evenwicht

De Ataxie Vereniging Nederland gaat op vrijdag 25 november 2022 een dag organiseren voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en revalidatieartsen.

Deze dag is bedoeld om:

  • De genoemde beroepsgroepen meer bekend te maken met Ataxie.
  • Daarnaast biedt deze dag de deelnemers de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. (Een van de wensen, die uit de enquête bij fysiotherapeuten naar voren kwam.)
  • Wie weet wordt er een aanzet gedaan om te komen tot een standaard voor Ataxie.

Met de beroepsverenigingen vindt overleg plaats om te komen tot een accreditering voor de deelnemers.
Er wordt een centrale locatie in Nederland gereserveerd voor deze dag.

Voorlopig programma:

10:00 uur:  Ontvangst van de deelnemers door de Vereniging

10:30 uur:  Ataxie in de praktijk van de revalidatie, door Jetty van Meeteren, revalidatiearts Erasmus Universiteit.

11:15 uur:  Deskundige van het Radboud UMC over: Fysiotherapie voor Ataxie

12:30 uur:  Kennismaking met Ataxie: een drietal patiënten met Ataxie doet hun verhaal over leven met ataxie. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

13:00 uur:  Lunch

14:00 uur:  In een drietal werkgroepen houden fysiotherapeuten vanuit hun ervaring met ataxie een stimulerend verhaal.

Voorlopige workshops:
Een fysiotherapeut over haar samenwerking met een ergotherapeut; een fysiotherapeut over de combi van fysiotherapie, leefstijl en het nut van samenwerking in de praktijk; een fysiotherapeut tevens ervaringsdeskundige.

Aan de hand van hun inbreng gaan we met elkaar in gesprek. Wisselen we onze ervaringen uit in een feest van herkenning, ontvangen tips en tricks, maar zien ook knelpunten die vragen om een oplossing. Mogelijk vinden we er een paar.

15:15 uur:  Verrassende afsluiting.

15:45 uur:  Nazit en netwerken.

16:30 uur:  Afsluiting.

Kosten deelname: € 30
Overmaken op de rekening van Ataxie vereniging Nederland
NL30 TRIO 0198 3888 45 onder vermelding: Ataxie:balans uit evenwicht

Voorinschrijving: [email protected]

Houdt 25 november 2022 vrij in jullie agenda!

Graag tot dan.

Bestuur Ataxie Vereniging Nederland