Laatste nieuws

20 augustus 2020
STEM JIJ VOOR DE TOEKOMST VAN DE FYSIOTHERAPIE?

Vorige week gaven we met alle andere beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) een stemadvies voor de ledenraadpleging die wordt gehouden over de organisatie van een praktijkregister. Wij zijn voor samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). In deze nieuwsflits willen we graag toelichten waarom wij de samenwerking met SKF zo belangrijk vinden.

Ga naar de detail pagina
13 augustus 2020
Stem jij ook voor eenheid binnen de beroepsgroep?

Vorige week hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen namens alle beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) met de vraag om je mening te geven tijdens de Ledenraadpleging praktijkregister.

Ga naar de detail pagina
07 augustus 2020
IEDERE STEM TELT!

Als gezamenlijke Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) informeren wij jullie over de laatste stand van zaken rondom de motie die is ingediend tijdens de ALV van het KNGF op 17 juni jl.

Ga naar de detail pagina
07 juli 2020
Voortgang project Dwarslaesie in beweging met hologrammen

Na het winnen van de Medische Inspirator prijs in november 2019 voor het ZonMw project ‘Dwarslaesie in beweging met hologrammen’ is er al veel gebeurd!

Ga naar de detail pagina
19 juni 2020
Welke cognitieve testen zeggen het meest over beperkingen na een beroerte?

Veel mensen ervaren na een beroerte problemen in het denken (cognitie), zoals moeite met onthouden, concentreren en plannen.

Ga naar de detail pagina
12 juni 2020
FMS-leidraad Nazorg patiënten met COVID-19

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in samenwerking met vele andere beroepsverenigingen, waaronder het KNGF, een leidraad ontwikkeld die het nazorgproces van patiënten met COVID-19 beschrijft.

Ga naar de detail pagina
04 juni 2020
Versie 2.0 KNGF Standpunt beschikbaar: Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19

In april publiceerden we een eerste versie van het KNGF Standpunt over fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. Na twee maanden ontvouwt de impact van de corona pandemie op korte en lange termijn zich steeds verder en er wordt steeds meer duidelijk over het mechanisme achter COVID-19 en de behandelopties. Zo ervaren veel patiënten beperkingen en hebben behoefte aan fysiotherapie. Daarom hebben we in versie 2.0 van het KNGF Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ onderdelen uitgebreid en gespecificeerd.

Ga naar de detail pagina
25 mei 2020
Revalidatie COVID-19: nu is de revalidatiesector aan zet

Na covid-19, en zeker na ic-opname, volgt een pittig revalidatietraject. Dat kan alleen goed gaan als de hele sector daarin samenwerkt. Van de beroertezorg kunnen we in dat opzicht veel opsteken.

Ga naar de detail pagina
19 mei 2020
Bewegen op muziekritmes en metronomen verbetert de revalidatie bij MS-patiënten

MS-patiënten met motorische en cognitieve beperkingen zijn tijdens hun revalidatie minder snel vermoeid, geconcentreerder en gemotiveerder wanneer ze bewegen op het ritme van muziek.

Ga naar de detail pagina
14 mei 2020
Nieuwe publicatie Revalidatiegeneeskunde over herstel paretische arm

Het herstel van de paretische arm na een CVA kan gemeten worden door patiënt gerapporteerde en observationele uitkomstmaten. Komen de resultaten overeen?

Ga naar de detail pagina