Laatste nieuws

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe Cao UMC
30 november 2021
Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe Cao UMC

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC.

Lees verder
05 oktober 2021
Cao UMC: FBZ start voorbereidingen zondagsdienst

Zondagsdienst op dinsdag 26 oktober 2021

Lees verder
FBZ wijst eindbod Cao UMC af
27 september 2021
FBZ wijst eindbod Cao UMC af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC.

Lees verder
Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek
24 september 2021
Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek

De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in het teken van duurzame inzetbaarheid, zoals het maken van heldere cao-afspraken over vitaliteitsbeleid, werkdruk en roosters.

Lees verder
NFU sluit Cao UMC met enkel NU’91
24 september 2021
NFU sluit Cao UMC met enkel NU’91

Deze brief stuurden werknemersorganisaties FBZ, LAD, FNV en CNV op 17 september naar de NFU:

Lees verder
Lancering Netwerk Kind & NAH+
13 september 2021
Lancering Netwerk Kind & NAH+

Met de lancering van dit nieuwe netwerk wordt een volgende stap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH.

Lees verder
Mensen met Parkinson kunnen baat hebben bij zeven loopstrategieën
13 september 2021
Mensen met Parkinson kunnen baat hebben bij zeven loopstrategieën

Mensen met Parkinson, die moeite hebben met lopen, kunnen verschillende strategieën gebruiken om het lopen te verbeteren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat veel mensen nog nooit van deze strategieën hebben gehoord of ze hebben uitgeprobeerd.

Lees verder
Ledenraadpleging over NFU-eindbod Cao UMC
09 september 2021
Ledenraadpleging over NFU-eindbod Cao UMC

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU een eindbod gedaan voor een Cao UMC 2022-2024.

Lees verder
26 augustus 2021
Update: Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben een ultimatumbrief gestuurd naar werkgeversorganisatie NFU. De NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen.

Lees verder
Vind op beweegtech.nl de juiste technologie voor jouw patiënt
09 juli 2021
Vind op beweegtech.nl de juiste technologie voor jouw patiënt

Beweegtech.nl is het nieuwe platform dat fysio- en oefentherapeuten helpt om de juiste beweegzorgtechnologie te vinden.

Lees verder