Mini symposium: Beweeggedrag van mensen na een beroerte

24 jun 2019
Voldoende bewegen is essentieel om gezondheidsrisico’s te verminderen. Sinds enkele jaren is bekend dat naast voldoende fysieke activiteit ook hoge mate van sedentair gedrag een onafhankelijk voorspeller is voor hogere gezondheidsrisico’s. Maar hoe ziet het beweeggedrag van mensen na een beroerte eruit? Hoe verloopt het gedrag? Welke mensen na een beroerte vertonen welk beweeggedrag?

RISE onderzoek

Dat zijn vragen die het RISE-onderzoek de afgelopen jaren heeft onderzocht. EN het RISE-onderzoek gaat door! Doel is om een interventie voor de praktijk te ontwikkelen, zodat mensen adequaat ondersteund worden.

Dit mini-symposium geeft inzichten vanuit het RISE onderzoek én het is ook een kick-off voor het vervolg. Welke lessen hebben we geleerd? Wat zijn gezondheidsrisico’s van sedentair gedrag bij mensen na een beroerte? Wat zijn nieuwe inzichten binnen eHealth en wat kunnen we in de beweegzorg voor mensen na een beroerte gebruiken? Hoe ziet de ketenzorg eruit in de toekomst? EN Wat gaan we de komende jaren onderzoeken? Deze vragen staan centraal in deze ochtend.

Trefwoorden: