De Virtual Seating Coach: een nieuw hulpmiddel om het dynamisch zitten bij patiënten met decubitus op de tubers te stimuleren

18 jun 2019
Rijndam Revalidatie heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de VSC. Op basis van de behaalde resultaten en de gemeten toename in kwaliteit van leven bij de deelnemers tijdens de pilot is besloten het programma ’Zitten met decubitus op de tubers‘ te implementeren. Hetgeen betekent dat er in Rijndam Revalidatie na een zwaailapoperatie gekeken wordt of er vier weken na de operatie al gestart kan worden met zitten.

Trefwoorden: