Externe richtlijn spinale musculaire atrofie

17 dec 2018
Op initiatief van Spierziekten Nederland en mede onder verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) is een multidisciplinaire (externe) richtlijn Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 ontwikkeld.

U kunt de richtlijn nu al in zien op ons kennisplatform

Sinds begin 2016 waren het KNGF en de NVFK afgevaardigd in de werkgroep van de richtlijn. De richtlijn beschrijft de best mogelijke zorg voor deze kinderen, gericht op voeding, verplaatsingstechnieken, ademhaling en palliatieve zorg.

De kinderfysiotherapeut is erg belangrijk bij deze groep kinderen. Er wordt aanbevolen direct na de diagnose een kinderfysiotherapeut in te schakelen die ouders en kind thuis begeleid. De kinderfysiotherapeut heeft een sleutelrol in het behandeltraject van een kind met SMA type 1, gericht op houdings- en hanteringsadviezen, verplaatsingstechnieken, contractuurpreventie en optimaliseren van de ademhaling.


De gehele richtlijn is binnenkort beschikbaar op www.spierziekten.nl en richtlijnendatabase.nl. U kunt de richtlijn nu al in zien op www.kngf.nl/kennisplatform. Op ons kennisplatform vind je ook video's en een speciale brochure  over fysiotherapie bij kinderen met SMA. 

Trefwoorden: