Revalidatie helpt kinderen en jongeren met SOLK

17 okt 2018
Een andere naam voor SOLK is chronische pijn- of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Kinderen en jongeren met SOLK

Een andere naam voor SOLK is chronische pijn- of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Het syndroom heeft als gevolg dat een kind of de jongere niet meer in staat is het leven te leiden dat hij gewend was, bijvoorbeeld door schooluitval, stoppen met sporten en minder contact met vrienden of vriendinnen. Met revalidatie is het tij te keren: kinderen en jongeren met SOLK kunnen succesvol worden behandeld. Belangrijk is wél dat ze gemotiveerd zijn daar iets aan te doen. De Hoogstraat Revalidatie trekt deze conclusie na metingen te hebben gehouden om te zien wat de revalidatiebehandeling aan winst oplevert. Het centrum heeft de USER-Participatie (USER-P) gebruikt: een vragenlijst die door de deelnemers -kinderen en jongeren met SOLK tussen 12 en 20 jaar- wordt ingevuld voor en na de behandeling. Negenenvijftig jongeren die in klinische en poliklinische revalidatiebehandeling zijn geweest, hebben hieraan sinds 2014 meegedaan. Dit is uitgebreid met een follow-up meting om te zien of de resultaten ook op langere termijn nog zichtbaar zijn.


Lees verder

Trefwoorden: