vra.jpg
22 februari 2022

Zorgadvies Traject Post Commotioneel Syndroom

Op de website van de VRA is informatie beschikbaar over het advies aan het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat volgt uit het Zorgadvies Traject (ZAT) PCS.

De conclusie van ZAT bij PCS: Er is geen wetenschappelijke evidentie van voldoende kwaliteit dat iMSR (geïntegreerde behandeling in een ambulante of klinische setting) voor patiënten met PCS of MTBII, in de eerste maanden na hoofdletsel of na langere tijd bij persisterende klachten meerwaarde  genereert in vergelijking met standard care, geen interventie of een andere interventie.

Het advies aan Bestuurscommissie Zorgverzekeraars (BCZ) luidt op basis hiervan: Medisch specialistische revalidatie in het kader van postcommotioneel syndroom voldoet niet aan de stand van wetenschap en praktijk en behoort daarmee niet tot het verzekerde pakket. Als een ZAT leidt tot een negatief advies, en dit advies wordt overgenomen door het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland, dan is het mogelijk dat zorgverzekeraars de vergoeding van de MSR voor deze doelgroepen acuut stoppen. De zorgverzekeraars bepalen zelf of het voorliggende advies wordt overgenomen. De zorgverzekeraar kan dan per direct stoppen met de vergoeding voor nieuwe patiënten met PCS/MTBI.

Lees hier meer