nvrf-logo-knip.jpg
21 februari 2022

Beroepsprofiel Revalidatiefysiotherapeut

We zijn gestart met het herschrijven van het beroepsprofiel voor de revalidatiefysiotherapeut.

Hierin werkt de NVRF samen met het KNGF en de andere beroepsinhoudelijke verenigingen. We zijn zeer verheugd dat Ragna van der Giessen, Ed Janssen, Susanne van Rhee en Wieneke van Oorschot bereid zijn om in de schrijfgroep plaats te nemen. Om zorg te dragen voor een goed passend beroepsprofiel willen we jou als revalidatiefysiotherapeut vragen om hierbij te helpen. Jij weet immers als geen ander wat ons vak precies inhoudt!

We willen jou vragen om de werkzaamheden van jouw dagelijkse werk in te vullen in een taakanalyselijst. Door taken te inventariseren, te expliciteren en competenties hieraan te koppelen kan helder worden gemaakt waarin de revalidatiefysiotherapeut zich onderscheidt. Het geeft antwoord op de vraag welke competenties de revalidatiefysiotherapeut moet bezitten om de geëxpliciteerde taken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit maakt inzichtelijk waar de kracht en expertise van de revalidatiefysiotherapeut ligt.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een week lang houd je alle activiteiten die je uitvoert bij op een lijst. Je scoort deze activiteiten, ook niet-patiënt gebonden activiteiten, op hoe vaak je ze doet, hoe belangrijk ze zijn en hoe moeilijk ze zijn op een 5-puntschaal.

  • Beoordeel de frequentie op een 5-puntsschaal: (1) zeer zelden, (2) af en toe, (3) vaak, (4) dagelijks, (5) meerdere keren per dag
  • Beoordeel belangrijkheid op een 5-puntsschaal: (1) niet, (2) een beetje, (3) matig, (4) belangrijk, (5) heel belangrijk
  • Beoordeel de moeilijkheidsgraad van de taak op een 5-puntsschaal: (1) gemakkelijk, (2) enigszins, (3) matig, (4) moeilijk, (5) zeer moeilijk.

Noteer de taak/activiteit zo specifiek mogelijk, zoals de doelgroep, patiëntengroep, leeftijd, aandoening of pathologie. Op die manier worden de taken en activiteiten specifieker. Alle input uit de taakanalyselijsten wordt verzameld en verwerkt in het beroepsprofiel.

Verstuur jouw ingevulde lijsten uiterlijk op 12 maart naar [email protected].

Taakanalyselijst (Word)

Taakanalyselijst (Excel)

Wil je meelezen in de focusgroep?
Tijdens het project zijn er twee momenten waarop een focusgroep meeleest met de concepten van ons nieuwe beroepsprofiel. Vind jij het leuk om zitting te nemen in deze focusgroep? Laat het ons dan weten via [email protected].

Jouw medewerking wordt enorm gewaardeerd, dank alvast!