31 mei 2021

Nieuwe publicatie: Effecten van rolstoelvaardigheid en fitheidstraining bij kind

In het onderzoek hebben 60 kinderen en jongeren (7-18 jaar) op zes Nederlandse mytylscholen meegedaan aan rolstoelvaardigheid- en fitheidstraining in hun rolstoel.

Mooie positieve veranderingen

Na de training hebben zijn er mooie positieve veranderingen gevonden in de fitheid, rolstoelvaardigheid en het zelfvertrouwen van deze deelnemers. Ook is met een accelerometer gekeken of de kinderen en jongeren meer gingen bewegen. Er was een verbetering te zien direct na afloop van de trainingen die ook na enkele maanden nog steeds aanwezig was. Het is daarom belangrijk dat er in de praktijk en in het onderzoek meer aandacht komt voor het trainen van rolstoelvaardigheden, fitheid en het verbeteren van fysieke activiteit bij kinderen en jongeren die een handbewogen rolstoel gebruiken.

Lees hier de publicatie.