19 maart 2021

Wat zegt de cao over vergoeding van de verenigingscontributie?

De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van het KNGF en de NVRF heeft de status van vakbondscontributie. Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf bij hun werkgever kenbaar maken.

Voor half november

Dat kan gedurende het hele jaar op basis van de factuur van de beroepsvereniging, maar doe het in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met uw salaris kan verrekenen. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren!

In de cao’s staat het als volgt aangegeven.

Cao Ziekenhuizen 2019-2021: De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging uit zijn brutoloon te voldoen (artikel 3.2.10). De werkgever mag dit verzoek niet afwijzen.

Cao UMC 2018-2020: Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de OR een regeling vast, waarin in elk geval de vergoeding van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2) moet zijn opgenomen. Tot 1 januari 2022 kan de medewerker op zijn verzoek het persoonlijk budget aanwenden voor de betaling van de vakbondscontributie en/of de contributie van zijn beroepsvereniging (artikel 3.2.2. lid 8), uiteraard mits de medewerker nog voldoende persoonlijk budget heeft.