15 juni 2021

Gepersonaliseerd revalideren met beweegsensoren big data en AI

Jaarlijks worden gemiddeld zo’n 40.000 Nederlanders getroffen door een hersenbloeding of beroerte.

Succesvollere revalidatie

Een aanzienlijk deel van deze mensen moet opnieuw leren lopen, en dat gaat vaak moeizaam. Op basis van data uit bewegingssensoren werkt onderzoeker Michiel Punt van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid aan een applicatie om tot betere prognoses te komen over valrisico en de kans op herstel. Deze prognoses vormen de basis voor gepersonaliseerde behandeltrajecten, die moeten leiden tot een succesvollere revalidatie en een hogere kwaliteit van leven van revalidanten.

“Met bewegingssensoren genereren we bij bestaande balans- en looptesten 100 keer per seconde extra data over de beweegprestaties van revalidanten”, licht Michiel Punt toe. “De algoritmen in onze applicatie vertalen die data naar begrijpelijke uitkomsten voor revalidatieartsen en fysiotherapeuten. Denk aan gegevens over loopsnelheid, stapgrootte en symmetrie tussen links en rechts. Die gegevens bieden artsen en therapeuten inzicht in de manier waarop balans wordt gehandhaafd, het valrisico en het verwachtte herstel van patiënten. Daarbij kijken we met speciale aandacht naar de voorspelde mate van zelfstandigheid in algemene dagelijkse handelingen.”

Lees hier verder