09 juli 2021

Traject Beroepsprofiel Revalidatiefysiotherapeut

Het bestuur heeft het voornemen om dit najaar te starten met een herziening van het Beroepsprofiel Revalidatiefysiotherapeut.

Nu het Beroepsprofiel Fysiotherapeut is herzien en vastgesteld op de laatste algemene ledenvergadering van het KNGF is het tijd om ook om ook ons profiel aan te passen. Het huidige (niet geaccordeerde) Beroepsprofiel Revalidatiefysiotherapeut kun je hier vinden.

Het aanpassen van het profiel gaan we samen met de andere beroepsinhoudelijke verenigingen doen om zo veel mogelijk uniformiteit in de beroepsprofielen te krijgen. De komende periode zullen we starten het met instellen van een schrijfgroep en een klankbordgroep. De schrijfgroep zal verantwoordelijk zijn voor het schrijven van het beroepsprofiel en zal regelmatig input vragen en geven aan de klankbordgroep. Ook zal er een raad van advies worden ingesteld die op gezette tijden advies geeft over het beroepsprofiel. Interesse om zitting te nemen in de klankbordgroep? Stuur een email met een korte motivatie naar [email protected]. Het bestuur zal dan contact met je opnemen.