18 januari 2021

Exploring the gap between rehabilitation and living environment

‘Naar huis gaan’ is een belangrijke mijlpaal in het revalidatieproces, maar ‘thuis zijn’ gaat vaak gepaard met een groeiend bewustzijn van de invloed van blijvende beperkingen op hun leven.

Christa Nanninga, fysiotherapeut bij Zonnehuisgroep Vlaardingen is recent op dit onderwerp gepromoveerd.

Na een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) ervaren de meeste mensen en hun familie de overgang van de revalidatiekliniek naar huis als een spannende, maar vooral ook moeilijke periode. ‘Naar huis gaan’ is een belangrijke mijlpaal in het revalidatieproces, maar ‘thuis zijn’ gaat vaak gepaard met een groeiend bewustzijn van de invloed van blijvende beperkingen op hun leven. Ook revalidatieprofessionals en onderzoekers geven in dit verband aan dat de functionele vaardigheden die in de revalidatiekliniek worden aangeleerd, moeilijk in de eigen leefomgeving beklijven. Bij thuiskomst ervaren veel CVA-getroffenen, in hun pogingen om hun leven weer op te pakken, dat ze in een zwart gat vallen. Ze komen in een neerwaartse spiraal van vitaliteitsverlies, sociaal isolement en gevoelens van verlies terecht.

Dit proefschrift levert input die helpt om de neurorevalidatie-zorg op een meer samenhangende en efficiënte manier te organiseren.

De complexiteit waarmee CVA-getroffenen en hun families in de eigen leefomgeving te maken krijgen, vraagt om ondersteuning van professionals die zich bewust zijn van de vele aspecten van ‘home- en place making’ die in dit proefschrift naar voren zijn gekomen. Aanbevolen wordt om in de poliklinische en thuisrevalidatie één centrale professional aan te stellen, die optreedt als een multi-actor coach en CVA-getroffenen helpt bij het opnieuw opbouwen van betekenisvolle en onderling verbonden relaties met hun lichaam, huis en leefomgeving. Hier moet de focus komen te liggen op plekken en mensen die voor getroffenen zelf belangrijk zijn. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de ervaren versnippering en complexiteit in de eerste lijn. Om dit te bereiken zou nazorg vervangen moeten worden door voorzorg. Het proefschrift vind je hier.