09 februari 2021

De relatie tussen PTSS symptomen en pijn bij mensen met een dwarslaesie

Veel mensen met een dwarslaesie krijgen te maken met fysieke pijn.

Relatie tussen ptss symptomen en de intensiteit van pijn

Soms is die pijn chronisch en heeft pijnmedicatie niet het gewenste effect. Zulke pijn kan invloed hebben op de kwaliteit van leven en het psychologisch functioneren en welzijn. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat het post-traumatische stress syndroom (ptss) vaker voor komt bij mensen met een dwarslaesie dan bij mensen zonder dwarslaesie. Daarom vroegen wij ons af of er een relatie bestaat tussen ptss symptomen en de intensiteit van pijn.

Lees hier verder.