26 augustus 2021

Update: Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben een ultimatumbrief gestuurd naar werkgeversorganisatie NFU. De NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen.

De werknemersorganisaties vinden dit onacceptabel gezien de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim en de personeelstekorten waarmee umc’s te maken hebben. Op de website van FBZ lees je meer.

FBZ vertegenwoordigt de belangen van tientallen beroepsgroepen (waaronder het KNGF) bij cao-onderhandelingen.