29 oktober 2020

Subsidie voor PERRIN Next Step

PERRIN is een landelijk onderzoeksprogramma waarin kinderen en jongeren met CP gedurende 15 jaar zijn gevolgd, en waarin veel wetenschappelijke kennis is verkregen over de ontwikkeling dagelijks functioneren en participatie van kinderen en volwassenen met CP van 1 tot 34 jaar.

Ontwikkeling van kennisproducten over, met en voor mensen met Cerebrale Parese en hun naasten

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft samen met de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen) een subsidie gekregen van € 199.516 van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten) voor het project PERRIN Next Step.

Lees hier verder.