12 juni 2020

FMS-leidraad Nazorg patiënten met COVID-19

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in samenwerking met vele andere beroepsverenigingen, waaronder het KNGF, een leidraad ontwikkeld die het nazorgproces van patiënten met COVID-19 beschrijft.

Zowel voor patiënten na ziekenhuisontslag, als patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt

Waar FMS eerder enkel nog een leidraad had voor IC-patiënten, focust deze leidraad zich op zowel patiënten na ziekenhuisontslag als patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt. In de eerste lijn zal de huisarts een coördinerende rol hebben. De fysiotherapeut speelt in de nazorg en revalidatie een belangrijke rol.

De leidraad sluit goed aan bij het  KNGF Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19. Bekijk de  FMS leidraad hier.