21 februari 2020

Netwerkzorg in de CVA-revalidatie: op weg naar landelijke afspraken

De zorgvraag van CVA­-patiënten is variabel in complexiteit en tijd.

Landelijke afspraken

CVA­-netwerken kunnen deze variabiliteit aan zorgvragen opvangen en daarmee de juiste zorg op de juiste plaats en tijd bieden.

Samen met het Kennisnetwerk CVA Nederland wordt getracht te komen tot landelijke afspraken over de organisatie van zorg en benodigde kennis en vaardigheden van zorgverleners.

Het KNGF en de NVRF zijn betrokken bij dit traject.

Lees hier verder