06 februari 2020

Invoering psychologische screening voor mensen met een dwarslaesie succesvol

Depressie en angst komen vaker voor bij mensen met een dwarslaesie.

Psychologische screening

Deze klachten kunnen belemmerend zijn voor het gehele revalidatieproces. Daarom is het belangrijk om aan het begin van de revalidatie zulke psychische klachten bij revalidanten te (h)erkennen. De psychologische screening helpt bij het tijdig herkennen van psychische problemen.

Lees hier verder.