21 februari 2020

Behandeling van BPPD: nieuwe adviezen ten aanzien van repositiemanoeuvres

Begin 2019 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) gestart met de herziening van een specifieke module (hoofdstuk) van de multidisciplinaire richtlijn Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) over repositiemanoeuvres als behandeling van BPPD.

Drie varianten

Uitgaande van up-to-date wetenschappelijke evidentie en afwegingen op basis van klinische expertise worden repositiemanoeuvres als behandeling van BPPD aanbevolen in de praktijk.

De meest effectieve behandeling is afhankelijk van de vorm van BPPD. BPPD kent namelijk drie varianten; BPPD van het onderste (posterieure) kanaal, van het horizontale kanaal (met een geotrope en apogeotrope variant) en van het voorste (anterieure) kanaal.
Het aanbevolen repositiemanoeuvre verschilt per BPPD variant.

Lees hier verder.