20 augustus 2020

STEM JIJ VOOR DE TOEKOMST VAN DE FYSIOTHERAPIE?

Vorige week gaven we met alle andere beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) een stemadvies voor de ledenraadpleging die wordt gehouden over de organisatie van een praktijkregister. Wij zijn voor samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). In deze nieuwsflits willen we graag toelichten waarom wij de samenwerking met SKF zo belangrijk vinden.

Waarom voor een samenwerking met SKF

De ledenraadpleging is specifiek gericht op het praktijkregister. Samenwerking met SKF biedt een oplossing voor Pluspraktijken die vanaf 1 januari 2020 geen fatsoenlijk alternatief hebben bij het KNGF. De BI’s zien in samenwerking met SKF bovendien andere grote voordelen en mogelijkheden. Daarom is de huidige ledenraadpleging ook van belang voor fysiotherapeuten die niet werkzaam zijn in een Pluspraktijk. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de tweesplitsing tussen SKF en het KNGF nadelig is voor de beroepsgroep. Externe partijen hebben deze situatie regelmatig benut om ons tegen over elkaar uit te spelen en dat gebeurt nog steeds. De positie van onze beroepsgroep wordt hierdoor steeds verder aangetast. De tweedeling die bestaat tussen SKF en het KNGF heeft ook tot gevolg dat collega’s hun lidmaatschap van het KNGF en/of hun beroepsinhoudelijke vereniging opzeggen. Met als gevolg dat er minder geld is voor kwaliteitsontwikkeling en belangenbehartiging. Dat verzwakt onze positie.

Dit is dan ook het moment om de samenwerking met SKF te realiseren:

  • Een samenwerking met SKF brengt de eenheid terug in de beroepsgroep en versterkt onze positie richting externen;
  • Er ontstaat weer één sterke organisatie voor het behartigen van de belangen van alle fysiotherapeuten;
  • Het biedt de mogelijkheid aan specialisten, die nu geregistreerd staan bij SKF, om weer (makkelijker) lid te kunnen worden van een beroepsinhoudelijke vereniging;
  • Er komt meer geld beschikbaar voor kwaliteitsontwikkeling;
  • Lidmaatschapsgelden die de afgelopen jaren door het KNGF en SKF geïnvesteerd zijn in kwaliteitsontwikkeling gaan niet verloren;
  • De ervaring die beide partijen hebben opgebouwd met het voeren van een register blijft behouden.

Samenwerking tussen SKF en het KNGF betekent niet dat je verplicht bent om je in te schrijven bij een praktijkregister. Dat blijft een vrijwillige keuze.

Maak gebruik van je stemrecht. Je kunt nog stemmen tot en met donderdag 3 september. 

ELKE STEM TELT!

Namens de besturen van NFP, NVFB, NVMT, NVFS, NVOF, NVFG, NVFL, VHVL, NVRF, NVFK, NVZF, NVBF, NVFVG