13 augustus 2020

Stem jij ook voor eenheid binnen de beroepsgroep?

Vorige week hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen namens alle beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) met de vraag om je mening te geven tijdens de Ledenraadpleging praktijkregister.

Ledenraadpleging

Dinsdag 11 augustus hebben jullie van het KNGF informatie ontvangen over deze ledenraadpleging. De besturen van de verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) zijn al enkele weken in gesprek met het KNGF-bestuur over de opzet van de ledenraadpleging, net als het Consilium (adviesraad KNGF). Inmiddels hebben de BI’s en het Consilium meerdere adviezen aan het KNGF-bestuur gegeven. De kern van deze adviezen is om maximaal in te zetten op een samenwerking met SKF om de eenheid binnen de beroepsgroep te verbeteren. De BI’s vinden de eenheid binnen de beroepsgroep zo belangrijk dat wij jullie een stemadvies willen geven voor de ledenraadpleging.

Praktijkregister

Een deel van de praktijken binnen onze beroepsgroep neemt deel aan het Plusprogramma van het KNGF of staat ingeschreven in het register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). In 2020 gelden voor beide ongeveer dezelfde eisen. Deze eisen komen voort uit het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep, te weten het plan Kwaliteit in Beweging en Masterplan Kwaliteit in Beweging. Deelname aan een praktijkregister is NIET verplicht.

Voor 2021 is alleen het praktijkregister van SKF goedgekeurd door Zilveren Kruis, waarschijnlijk geldt dit ook voor zorgverzekeraars Menzis, CZ, Eno en DFZ. Dit heeft als gevolg dat honderden Pluspraktijken worden gedupeerd. Om dit te voorkomen ligt een samenwerking met SKF voor de hand. Deze samenwerking brengt, naast een oplossing voor de Pluspraktijken, de eenheid terug in de beroepsgroep. Er ontstaat weer één sterke organisatie voor het behartigen van de belangen van alle fysiotherapeuten. Dit versterkt onze positie waardoor we minder snel uitgespeeld kunnen worden door derden. Bijkomend voordeel: Het biedt de mogelijkheid aan specialisten, die nu lid zijn van SKF, om weer (makkelijker) lid te worden van hun beroepsinhoudelijke vereniging. De BI’s en het Consilium adviseren derhalve om te stemmen vóór de samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Het Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) is niet erkend als praktijkregister voor 2021. Of het in de toekomst erkend wordt, is de vraag. Vanwege deze onzekerheid rondom de toekomstige erkenning vinden de BI’s het op dit moment onverstandig om hier ledengelden aan uit te geven. Bovendien los je hiermee de tweedeling binnen de beroepsgroep niet op, maar vindt er verdere versnippering plaats door het creëren van een extra register. De BI’s en het Consilium adviseren derhalve om te stemmen tegen de samenwerking met Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF).

Komende weken zullen wij jullie meenemen door middel van berichten op social media, nieuwsflitsen en pushberichten via de BI-leden app van jullie eigen BI. Deel vooral deze berichten met elkaar zodat iedereen een weloverwogen besluit kan nemen en hopelijk stemt vóór eenheid binnen de fysiotherapie.

Namens de besturen van NFP, NVFB, NVMT, NVFS, NVOF, NVFG, NVFL, VHVL, NVRF, NVFK, NVZF, NVBF, NVFVG