Pilot VRA

Samen met de VRA en Prof. dr. Thea Vliet Vlieland is de NVRF betrokken bij een pilot die zich richt op substitutie van zorg van pati├źnten na CVA.

Doel Pilot

Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een model netwerk, waarin de doorstroming van mensen na CVA vanuit de revalidatiefysiotherapie naar de eerstelijn en vanuit de eerstelijn naar de revalidatiefysiotherapie optimaal geborgd is. Deze pilot is geïnitieerd vanuit en wordt ondersteund door het KNGF. De status van de pilot is dat op elk moment de werkgroep kan starten met het uitvoeren van de opdracht die ze vanuit het KNGF, NVRF en de VRA hebben gekregen. Tijdens de najaars-ALV zal deze pilot nader worden toegelicht. Via nieuwsbrieven zult u in de tussentijd op de hoogte worden gehouden van de stappen die in deze pilot worden gezet.

Trefwoorden: