Jaarplan en Begroting 2019

De NVRF volgt de cyclus van ALV’s zoals dit ook geldt voor het KNGF. Dat betekent in het voorjaar een ALV die terugblikt op het voorgaande jaar aan de hand van jaar- en financieel verslag en in het najaar een ALV welke vooruitblikt, met het jaarplan en de daarbij behorende begroting.

NVRF Jaarplan 2019

Voor u ligt dan ook het jaarplan 2019 van de NVRF. Het bestuur geeft u hiermee inzicht in de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Als lid kunt het jaarplan na inloggen hieronder downloaden.

Trefwoorden: