Algemene ledenvergadering

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komend jaar, inclusief de begroting. Hieronder vindt u het jaarplan NVRF 2019 inclusief de begroting. Uiteraard wordt u tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd. In 2019 vindt de ledenvergadering plaats in het najaar.

Trefwoorden: