Algemene ledenvergadering

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komend jaar, inclusief de begroting. Uiteraard word je tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd.

ALV najaar 2019

De vergadering vindt plaats tijdens op donderdag 21 november 2019 tijdens ons congres, locatie Congrescentrum De Schakel in Nijkerk, aanvang 18.00 uur.

Alle leden van de NVRF zijn van harte welkom op de ALV en hebben inmiddels een schriftelijke convocatie en agenda ontvangen.

Leden kunnen zich voor de ALV aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nvrf.nl. Bij verhindering is het mogelijk om een ondertekende stemmachtiging mee te geven aan een NVRF-lid. Een machtingsformulier vind je, evenals de overige vergaderstukken, uiterlijk 11 november op deze website.

Vergaderstukken ALV

Trefwoorden: