Algemene ledenvergadering

Het bestuur legt in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en bespreekt de plannen voor het komend jaar, inclusief de begroting. Uiteraard word je tijdens een ledenvergadering ook over actuele ontwikkelingen in de Revalidatiefysiotherapie geïnformeerd.

Jaarplan 2020

Hieronder vindt u het jaarplan  (alleen voor leden NVRF en achter ledeninlog).

Jaarplan en begroting 2020

Trefwoorden: